• Facebook Social Icon
 • Google Places Social Icon
 • Pinterest Social Icon
 • YouTube Social Icon

צבי חרפ ובניו בע"מ | שוקן 4 , תל אביב-יפו | פקס-03-6815056 | טלפון-03-6821506 

שולחן פתיחת פרפר

מסילות ספר 85/100/120 TOP SLIDE

פלטת השולחן נעה לצד אחד באמצעות מסילת ספר+סטופר.

ההגדלות הסטנדרטיות : 1.20מ', 1.00מ', 80 ס"מ.

פתרון אלגנטי: להארכה בצד אחד

 • השילוב בין פרופיל פלדה חיצוני איכותי לפרופיל אלומיניום פנימי מקנה כושר העמסה גבוה ותנועה שקטה במיוחד

 • שמירה על אורך קבוע ומדויק של ההרחבה הנשלפת במצב הסגור והפתוח כאחד

 • קיימת גם בגרסה הכוללת בלמים

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

גובה
פתיחה
אורך
מסילות
מק"ט
Z
Y
X
70mm
38mm
85mm
ספר-85
3403
112mm
38mm
120mm
ספר-120
3401
לוגו פוטקר חרפ