top of page

שולחן מגירות

מסילות טלסקופיות (מסילות לאגר)
שולחן מגירות עם מסילות טלסקופיות
שולחן מגירות
שולחן מגירות
שולחן מגירות
שולחן מגירות

ניצול יעיל – כושר העמסה גבוה

  • מקנים ניצול אופטימלי, החל באורך ההתקנה ועד מהלך השליפה.

  • מפלדה מגולוונת בגימור מבריק, נעצרים במצב הסגור.

  • קלים להברגה ומתאימים לשימוש אוניברסלי, הודות לתבנית הקדחים המשוכללת.

  • התצורה הסטנדרטית היא הרחבה נשלפת לעומסים של 100 ק"ג.

  • ניתנים לשילוב עם מנגנון סט צינור 60/70.

 

עומס
גובה
פתיחה
אורך
מסילות
מק"ט
Z
Y
X
60cm
45mm
50kg
מסילת מגירה 55
55cm
3801
60cm
45mm
50kg
מסילת מגירה 60
60cm
3802
3805
מסילת מגירה 60 HD3
60cm
60cm
53mm
100kg
65cm
53mm
100kg
מסילת מגירה 55 HD3
55cm
3802
3806
מסילת מגירה 70 HD3
70cm
70cm
53mm
100kg
3807
מסילת מגירה 80 HD3
70cm
80cm
100kg
53mm
53mm
90cm
100kg
מסילת מגירה 75 HD3
75cm
3808
bottom of page