top of page

 

  • על בסיס הפרופיל האוניברסלי Alu 44

  • הזזה על גבי גלגלים ממוסבים

  • שליפה מרבית עד למחצית הלוח

  • יכולת סיבוב ב-360°

  • נעילה אוטומטית ב-4 מצבים (במרווחים של 90°)

  • יכולת הזזה לכל מיקום

  • מקנה משטח הנחה נוסף

  • יכול להיות מעל אינדוקציה במטבח

 

גמישות אקסטרווגנטית
bottom of page