top of page
zeichnung-02.png
מסגרת שולחן OUTDOOR
  • מסגרת אלומיניום פרופיל 55 מ"מ.

  • כוללת פונקציית סנכרון.

  • בעלת מנגנון נעילה.

  • רגליי השולחן מתרחקות בעזרת גלגלונים שקועים ברגל.

  • בחירה חופשית של פלטת השולחן.

  • המוצר מגיע עם הוראות הרכבה.

  • רגליי השולחן מאלומיניום וניתנות לשינוי לפי דרישה.

  • ניתן לקבל המנגנון ללא הרגליים, ולהתאים רגליי עץ לפי עיצוב הלקוח.

bottom of page