top of page
משטח עבודה נשלף
  • מיועד לעומסים של 70 ק"ג

  • הארכת משטח העבודה נשלפת עד למידה של 500 מ"מ

  • הרחבה נשלפת מלאה, כולל פונקציית הגבהה

  • ידנית – בשני שלבים

  • אוטומטית למחצה – במשיכה אחת

  • כולל נעילה מרכזית במצב השלוף

  • מיוצר עם הרחבה נשלפת מלאה מפרופיל אלומיניום מרסן רעידות

  • אינו תלוי במידות הרהיט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page